Montessori pedagógia

Tudod mit jelent a montessori módszer?   Tudtad, hogy kis gyerekekkel is milyen fantasztikusan működik a „csendjáték”?

Maria Montessori pedagógiájának legjellemzőbb gondolata: Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!

Maria Montessori a XX. század egyik legnagyobb hatású pedagógiai rendszerének megalkotója. Ő volt az első olasz orvosnő, nevelőnő, aki az egész világon elismerést vívott ki magának, sokan a pedagógia apostolának, a gyermeki lélek felfedezőjének nevezték. Montessori környezetben a gyermek saját szükségletei szerint cselekszik és saját tevékenységét végzi. A tevékenykedés akkor örömteli, ha belülről fakad. Montessori szerint a gyermekek a külvilágból, közvetlen ill. közvetett környezetükből annyit vesznek fel, építenek be személyiségükbe, amennyire szükség van. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, olyan környezet megteremtésére van szükség (pl. bölcsődében), amely az élet minden területével kapcsolatban van.

Montessori az ismeretszerzés lehetőségeit 5 fő területre osztotta fel:

 1. Mindennapi élet gyakorlatai, kézügyesség fejlesztő játékok/gyakorlatok
 2. Érzékelés, az érzékszervek fejlesztése
 3. Olvasás és írás előkészítése
 4. Kozmikus/Természeti nevelés
 5. Matematikai fejlődés megalapozása játékokkal

Montessori eszközök

Montessori csoportos gyermekek önfeledten játszanak és közben már kiskorban önállóbbak lesznek, mert tapasztalati úton megtanulják például, hogyan vegyék fel egyedül a kabátjukat, gombolják be a gombjaikat, tépőzáras játékkal tanulják az öltözködést. A gyerekek kiszolgálják magukat, merítenek, öntenek, virágot locsolnak, rávezetjük őket, hogy mennyire egyszerűek ezek a hétköznapi feladatok, ők pedig önfeledten, játékosan fejlődnek és ettől erősödik önbizalmuk.

 • Csoportszobánk jellegzetessége a speciális montessori tálcás játékok, mely egy része eredeti montessori eszköz és nagyon sokat  munkatársaink készítenek az adott heti témának megfelelően. A hétköznapi élet eszközeit mintázzák javarészt ezek a játékok. Játszva tanulnak így a gyerekek, tapasztalati úton még mélyebb tudásra tudnak szert tenni.
 • Montessori eszközök: tálcás játékok, rózsaszín torony, barna lépcső, praktikus eszközök, Montessori szőnyeg, érzékelést fejlesztő eszközök, kozmikus eszközök, matematikai eszközök és anyanyelvi eszközök, naptár módszer, üveggyöngyök, montessori tabló stb.
 • A módszer egyedisége még, hogy minden nap, egy ugyanazon időszakban egy speciális montessori szertartásunk van, az ún. csendjáték és beszélgetőkör.
 • Fontos, hogy minden gyerek személyiségét tiszteletben tartja a módszer. A módszer nem csupán a gyerekekkel való egyéni bánásmódban, szellemiségben, atmoszférában jelenik meg, hanem a csoportszoba elrendezésében is, hiszen nyitott polcokon tesszük elérhetővé a játékokat, az előkészített környezet elvét követve. Például támogatjuk a gyerekeket a rendrakásban, hogy minden tálcás játék jellel van megjelölve  és a polcainkon is ezek a jelek vannak felragasztva. A gyerekek  így már könnyen helyére tudják tenni a játékokat.

A korai évek fontossága

A gyermekek fejlődésében vannak olyan szakaszok, amikor bizonyos ismereteket könnyebben sajátítanak el, ezek az ún. érzékenységi periódusok, amire fel kell figyelnünk  és maximálisan kihasználnunk.  Maria Montessori szerint a   0-3 éves kori fejlődési szakasz jellemzője, hogy a gyermek lelke válogatás nélkül minden környezeti hatást magába szív. Legjellemzőbb az érzékszervi tapasztalatok ösztönös befogadása a járás, a beszéd tanulása, a rend megtanulása érdekében. A külvilágról való tájékozódás az érzékelés útján történik, az ízlelés, tapintás, szaglás, hallás, beszéd és mozgásfejlődés időszaka ez. Eszközei az érzékszervi fejlesztés valamilyen formáját és a gondolkodást segítik (pl. zörejdoboz, tapintós játék, színes üvegcsék, szaglós tégelyek, tapintós dominó, súlydobozkák). Bölcsődénkbe, Miniovinkba Montessori pedagógia elveit követve a gyermekek játszva ismerhetik meg a körülöttük lévő világot, fejleszthetik önállóságukat.

 

Szeretnéd, ha gyermeked hétköznapjaink részese lenne? Várunk szeretettel!

Pozitív fegyelmezés módszer

A szemlélet pszichológiai alapjait Alfred Adler és tanítványa, Rudolf Dreikurs pszichiáterek fektették le, az ő munkásságukra építve dolgozta ki Dr. Jane Nelsen amerikai pszichológus, házassági, családi és gyermeknevelési tanácsadó, 7 gyermek édesanyja a Pozitív Fegyelmezés részleteit, ami a 15 nyelvre lefordított és már magyarul is elérhető Pozitív Fegyelmezés könyvben is megjelent.

A Pozitív Fegyelmezés szemlélete széles eszköztárral ruházza fel a szülőket és pedagógusokat. Az eszköztárában azonban nem szerepelnek büntetésre, megfélemlítésre, megszégyenítésre épülő eszközök, kölcsönösen tiszteletteljes és bátorító, és megfelel az alábbi öt kritériumnak:

 1. Egyszerre érvényesül benne a kedvesség és határozottság.
 2. Segíti a gyereket abban, hogy fontosnak érezze magát és érezteti vele, hogy hozzánk tartozik.
 3. Hosszú távon hatékony.
 4. Értékes életviteli és szociális készségeket tanít.
 5. Ösztönzi a gyerekeket arra, hogy felfedezzék mire képesek, és hogy használják az őket érintő dolgokban a személyi erejüket és a problémamegoldó gondolkodásukat.

A Pozitív Fegyelmezés a fegyelmezésre, gyereknevelésre nem rendfenntartásként tekint, hanem tanításként, és hisz a példamutatás erejében. Nem csak a viselkedésre koncentrál, hanem a viselkedés mögött megbúvó érzéseket, gondolatokat is feltárja, és azokra reagál. Dicséret helyett biztatást, ösztönzést alkalmaz, ami az eredmény helyett az erőfeszítést és a fejlődést ismeri el, ezáltal hosszan tartó önbizalmat, kreativitást és kockázatvállalást ad a gyerekeknek.

A Pozitív Fegyelmezés, mint  innovatív nevelési módszer elterjedésének távolabbi célja, hogy olyan szociális készségeket és képességeket tanítsunk, érzelmi intelligenciát fejlesszünk, melyek hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyermek felnőttként is boldog, sikeres, hasznos és tevékeny tagja legyen a társadalomnak.

A Lámacuka Montessori Családi Bölcsőde vezetése, pedagógusai elkötelezettek a a montessori és a Pozitív Fegyelmezés módszer mellett. Alapelvünk, hogy mindig méltósággal és tisztelettel bánjunk a gyerekekkel, megbízunk együttműködési és közreműködési képességükben. Mindig a bátorítás, bíztatás pedagógiáját alkalmazzunk.

Nálunk alapfeltétel is, hogy elvégezze mindenki a pedagógusoknak szóló képzéseket.

Mi  ebben hiszünk, erre alapozunk, ezekkel a „módszerekkel” szeretünk!